སྒྲིག་འཇུག...
 

སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོའི་རྣམ་གྲངས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
ཐོ་འགོད།
སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
གངས་ལྗོངས།
[ 2015/7/1 19:43:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

 གངས་ལྗོངས། ……

 
 
རི་གྲོང་།
[ 2015/3/28 21:55:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

 ཉི་འོད་ཀྱི་ཀློང་ན་བསྐྱོད་པའི་ཁེར་རྐྱང་གི་དཔའ་བོ

 
 
ཁ་བ་བབ་བྱུང་།
[ 2014/11/8 9:33:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

ཁ་བ་བབ་བྱུང


……
 
 
རྩོམ་བརྡ།
[ 2014/9/23 10:06:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

 རྩོམ་བརྡ། ……

 
 
ས་རུབ་སོང་ཟིག
[ 2014/9/15 10:43:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

ས་རུབ་སོང་ཟིག                   ……

 
 
འགན་འཁྲི་འདི་སུ་ལ་ཡོད།
[ 2014/9/12 9:51:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

འགན་འཁྲི་འདི་སུ་ལ་ཡོད 


……
 
 
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
[ 2014/9/10 8:11:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
                           &nb
……

 
 
ཁྱུང་མཆུ།
[ 2014/8/25 9:30:00 | By: འཕན་བུ། ]
 
         ཁྱུང་མཆུ
 
 
ས་སྲོད་ལ་ལག་པ་བཞག
[ 2014/8/25 9:09:00 | By: འཕན་བུ། ]
 

 

ས་སྲོད་ལ་ལག་པ་བཞག
……

 
 
བསྔོ་བ།
[ 2014/4/15 15:20:00 | By: འཕན་བུ། ]
 
                          བསྔོ་བ།

                                 ༤/༡༤ལ་བྲིས།

གནམ་སྔོན་པོའི་བཀའ་བཀྱོན་དེ
ས་དོགས་མོའི་མིག་ཀོང་དུ་ལྷུང
ཤས་མི་བཟོད་པའི་ཟ་ཟུག་དེའམ
ང་ཚོའི་སྙིང་ལ་ཕོག་སོང

ལག་པ་མང་བོ་མང་པོ་ཞིག་སྟོང་བར་ལུས
དབུགས་རྒྱུ
……
 
ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/2ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.