སྒྲིག་འཇུག...
 
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
[བལྟ་བའི་མིག]མོ་སྡོམ་ལ་རྒོལ་གྱིན་འདུག
[ 2011/12/23 22:41:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

དོ་ནུབ་སྡོམ་པ་བཀྲོལ་བ།


……
 
 
[བལྟ་བའི་མིག]བོན་དང་སྒྲུང་གི་གནད་དོན།
[ 2011/12/8 23:07:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 


……
 
 
[སྨྲ་བའི་ལྕེ།]ཁ་བ་དང་ཡ་བྲང་།
[ 2011/12/7 10:34:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

                         ཁ་བ།


……
 
 
[སྨྲ་བའི་ལྕེ།]དེ་རིང་གི་བོད་ལ་བལྟ་བ། 
[ 2011/11/23 15:49:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

དེ་རིང་གི་བོད་ལ་བལྟ་བ།

 

དབྲ་ཁྱུང་ཚང་གི་ཟིན་བྲིས་ཤིག་ཐོལ་གྱིས་བཀླགས་ཏེ་བྲིས།


……
 
 
[དཔྱོད་པའི་བློ།]འོད་ཀྱི་སྐར་ཆེན། 
[ 2011/10/18 19:58:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 


……
 
 
[སྨྲ་བའི་ལྕེ།]དགེ་སློང་དམར་པོ།
[ 2011/10/13 19:29:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

  དགེ་སློང་དམར་པོ།


……
 
 
[བལྟ་བའི་མིག]གསར་འགྱུར་དུས་ཐོན་མ།
[ 2011/9/19 15:26:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

          གསར་འགྱུར་དུས་ཐོན་མ།

 

ཁ་སང་སྟེ་སྤྱི་ཚེས18ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སི་ཀན་ལ་ས་འགུལ་ 6.8 བྱུང་བ་དང་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བར་ཤི་སྨས་ཕོག་བ་མ་ཟད། གཏིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་20དང་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་1000ལྷག་གི་འཁྲོལ་འགུལ་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་ཉེར་འཁོར་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་པ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོ་མོ། ལྗང་རྩེ། ལྷ་ས། འདམ་གཞུང་སོགས་འཁྲོལ་འགུལ་བྱུང་བས་མི་ཚད་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་གྲོ་མོ་རྫོང་ཅུང་ཚབ་ཆེ་སྟེ་དེ་སྔོན་མི་7 འཆི་བ་དང་མི་ 22སྨས་ཕོག་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་བཙལ
……

 
 
[དཔྱོད་པའི་བློ།]དཀར་པོ་ལྷ། ནག་པོ་བདུད། 
[ 2011/7/27 0:11:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

                        དཀར་པོ་ལ
……

 
 
[སྨྲ་བའི་ལྕེ།]ཚངས་ཆེན་ངག་གི་རོལ་མོ།
[ 2011/7/27 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

           

                                

 
 
[སྨྲ་བའི་ལྕེ།]ཞུ་མཆིད་གསེར་གྱི་གླིང་བུ།
[ 2011/7/15 23:05:00 | By: ཡ་བྲང་གཡུ་འབྲུག ]
 

  


……

 
 
ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/2ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.