སྒྲིག་འཇུག...
 
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
དགོང་མོ།
[ 2019/2/13 16:19:00 | By: ཁ་བ་རྐང་གླིང་། ]
 

       དགོང་མོ།

 

དགོང་མོའི་ཉི་མ་རྒན་པོས

ནམ་མཁའ་མེ་རུ་སྲེག་སྟེ

མཚམས་སྤྲིན་གྱི་ཁྲག་དམར་འཁྱིལ་ཞིང

ཤར་ཕྱོགས་ནས་ལྷོ་རུ་བསྐྱོད་པའི་རླུང་པོ་དེས་དྲན་གདུང་ཁུར་ནས

ཤག་ཤག་ཏུ་སྐྱོད

ནམ་མཁའ       ཉི་མ་དང་རླུང་གིས

ང་ཁོ་ནར་གཏད་དེ

དགོད་འཛུམ་རྫུན་མ་ཞིག་ཁྱེར་ནས

དྲན་པ་ལ་ན་ཟུག་ནག་པོ་ཞིག་ཟོས

 
 
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.