ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
སྐྱོ་འོས་པ་ཞིག་དང་དགའ་འོས་པ་ཞིག
[ 2011/9/22 1:32:00 | By: ཁྱུང་པོ་དཔལ་རྒྱལ། ]
 

 

             དང་པོ།   སྐྱོ་དགོས་པ།

       དུས་རབས་གསར་རྙིང་མཚམས་ཀྱི་བོད་ཁུལ་གྱི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་

དབང་རྡོ་རྗེ་སྙུང་གཞིར་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་ཕན་འབྲས་མ་ཐོན་པར་ཟླ་འདིའི་

སྤྱི་ཚེས་༡༥ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་9པའི་ཐོག་ཏུ་གྲོངས་འདུག  ལོ་98རེད་འདུག

             གཉིས་པ།  དགའ་དགོས་པ།

         ཉེ་ཆར་སྤྱི་ལོ་2011ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཀྱི་སྦེ་ག་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད།

བོད་རིགས་བུ་མོ་ཤི་ལོག་སྒྲོལ་མས་ཨང་དང་པོ་བླངས་པར་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་

ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།  སྐབས་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་ལུས་རྩལ་པ་དགུ་

བརྒྱ་ཙམ་ཞུགས་ཡོད་འདུག
 

 
 
Re:སྐྱོ་འོས་པ་ཞིག་དང་དགའ་འོས་པ་ཞིག
[ 2011/9/24 14:48:59 | By: danzengyixi ]
 
danzengyixi

བོད་རིགས་བུ་མོ་ཤི་ལོག་སྒྲོལ་མ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུའོ། །
མུ་མཐུད་ནས་ཁོ་མོས་ཨང་དང་པོ་བླངས་པར་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་
གྲངས་མེད་ཐོབ་པའི་ཁ་གཡང་ཡང་ཡང་འབོད་དོ། །
 
 
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.