ཧི་བོན་ཟིན་བྲིས།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
ལི་ཐོ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
  སྒྲིག་འཇུག...
པར་མཛོད།
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ནང་འཇུག
དྲ་གྲོགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
  སྒྲིག་འཇུག...
[མགོར་འཇོག]སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་གད་རྒྱངས། | 2014/1/22 14:15:00
此日志为隐藏日志,仅好友可浏览,点击进入验证页面
[མགོར་འཇོག]རང་སད། | 2013/4/1 13:57:00
此日志为隐藏日志,仅好友可浏览,点击进入验证页面

……

སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་།


……

མི་ཁའི་རླུང་བུས་མི་བུ་ལྡེམ་མེ་ལྡེམ། 


……
suona | 2013/1/29 22:16:00


此日志需要消费积分1才可浏览,点击进入验证页面

དཀར་གསལ་མཛེས་སྡུག་དཔལ་ཡོན་ཡོངས་རྫོགས་ཆུ་ཤེལ་དངས་མའི་


……
ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/1ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.