སྒྲིག་འཇུག...
 
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
བོད་མའི་གླེན་རྟག་མ་སྟོན།།
[ 2012/2/10 14:05:00 | By: XRWSXRWS ]
 

ཕྱི་ལ་རྒྱན་ཆ་མང་ཡང་།   ནང་ལ་རིག་གནས་མེད་པའི།  

སྒོ་མོ་རྡོ་ལ་རྗེ་ནས།         བོད་མའི་གླེན་རྟག་མ་སྟོན།   

རིག་གནས་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་དགོས།   འདི་ཕྱི་ཀུན་ལ་ཕན་པའི།  

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྒྱན་ཆ།    རིག་གནས་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་དགོས།

 
 
Re:བོད་མའི་གླེན་རྟག་མ་སྟོན།།
[ 2012/3/3 13:38:13 | By: rinchen ]
 
rinchenཁྱེད་ཀྱི་བསམ་བློ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རིང་ཡོད་མོད ་་་་་་་་་་་
 
 
Re:བོད་མའི་གླེན་རྟག་མ་སྟོན།།
[ 2012/2/12 21:15:37 | By: སྐུ་མགྲོན་8DTg8K(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་8DTg8K(སྐུ་མགྲོན)ཁྱོས་གླེན་རྟགས་མ་སྟོན་ན་མི་བཟང་ངམ།
 
 
Re:བོད་མའི་གླེན་རྟག་མ་སྟོན།།
[ 2012/2/12 12:32:26 | By: སྐུ་མགྲོན་L52Sk8(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་L52Sk8(སྐུ་མགྲོན)ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ལ་ཡིག་ནོར་བཞི་
 
 
Re:བོད་མའི་གླེན་རྟག་མ་སྟོན།།
[ 2012/2/10 14:56:40 | By: སྐུ་མགྲོན་rwn8Qd(སྐུ་མགྲོན) ]
 
སྐུ་མགྲོན་rwn8Qd(སྐུ་མགྲོན)ཡག་པོ་འདུག གྲོགས་པོ་
ཁྱེད་ལ་མཚན་བཏགས་མཁན་ནས་ཕུལ།
 
 
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.