སྒྲིག་འཇུག...
 
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
[དྲུང་མུ་གྱེར།]དཔལ་གཤེན་བསྟན་༸སྨན་རིའི་གླིང་དུ་དགེ་བཤེས་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ། 
[ 2012/3/10 6:32:00 | By: ཨ་ཀྲོང་སེམས་དཔའ། ]