སྒྲིག་འཇུག...
 
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས།
[ 2011/9/9 18:02:00 | By: གླིང་སྨན་གཡུང་དྲུང་། ]
 

རང་རེ་གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱིས་རང་གི་ཤེས་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཐ་

དག་ལ་དོ་སྣང་ཆེས་ཆེར་གནང་ནས་མིའི་རིགས་དེ་བས་མང་བ་ཞིག་ལ་རང་རེའི་

བདེན་དོན་དེ་ར་འཕྲོད་པར་འབད་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་ལས་ཀ་ཞིག་ཏུ་

འཁུམས།

 
 
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
Powered by Oblog.