ཧི་བོན་ཟིན་བྲིས།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
ལི་ཐོ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
  སྒྲིག་འཇུག...
པར་མཛོད།
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
  སྒྲིག་འཇུག...
ནང་འཇུག
དྲ་གྲོགས།
  སྒྲིག་འཇུག...
སྦྲེལ་མཐུད།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
  སྒྲིག་འཇུག...
ཀ་ཀ་ལུས་ལ་སྒྲིག་པའི་ན་ཚོད་ན།།
ཁ་ལྕེ་འགུལ་སྤྱོད་མི་ཤེས་ལྐུག་པའི་དུས།།
ག་དག་སྩོལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན།།
ང་ཡི་མདུན་ལམ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལགས།།

ཅ་ཅོའི་ཁྲོས་ཚིག་དབེན་པའི་ཞི་འཇམས་ཀྱིས།།
ཆ་ལུགས་དྲོད་གྲང་མཚམ་པོ་ལུས་སུ་གཡོག།
ཇ་ཆང་འདོད་དགུའི་ཟས་ཀྱི་སྦྱིན་མཛད་ཅིང་།།
ཉ་གང་ཟླ་བའི་འཛུམ་གྱིས་དགའ་བ་སྟེར།།

ཏ་ཐ་ག་ཏའི་དབྱངས་སྙན་ངག་ལ་བཙུད།།
ཐ་ཤལ་ལས་དོར་བཟང་སྤྱོད་གོམས་སུ་བཅུག།
ད་ལྟའི་བདག་གི་ལམ་འདྲེན་དྲིན་ཅན་རྗེ།།
ན་མོ་གུ
……

༼སྟོན་པ་རབ་དགུ།༽-------------༼ ཚེ་ལོ།༽



……
ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/1ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.