སྒྲིག་འཇུག...
 
ཟིན་བྲིས་ལི་ཐོ།
སྒྲིག་འཇུག...
སྤྱི་བསྒྲགས།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེད་སྒྲིག་རྣམ་དབྱེ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
དཔྱད་གཏམ་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
ཆེམས་གསར་བ།
སྒྲིག་འཇུག...
འཚོལ་བཤེར།
སྦྲེལ་མཐུད།
ཐོན་བྲིས་སྤྱི་བསྡོམས།
སྒྲིག་འཇུག...


 
༧སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སྐུ་ལ་གུ་དུན་ཧྲུན།
[ 2016/1/13 22:41:00 | By: Tritsuklama ]
 
སྐུ་མཚན་པད་མོ་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ལ་བཞད།།
དྲི་བསུང་འདབ་མ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་རྒྱས།།
མཛད་འཕྲིན་ཟབ་མོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།།
རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པའི་མཛོད་འཛིན་ཁྱེད་ལ་བསྟོད།།
 
 
ཐོག་ངོས། གོང་ངོས། འོག་ངོས། མཐའ་ངོས། ངོས་གྲངས། 1/1ངོས།  10ཟིན་ཐོ/ངོས། ངོས་
Powered by Oblog.